تور لحظه آخری استانبول هتل دیاموند سیتی ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل دیاموند سیتی ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 24 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : دیاموند سیتی

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 800 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کریستال ورودی از شیراز با پرواز تابان برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کریستال ورودی از شیراز با پرواز تابان برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 21 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کریستال

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 833 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن حرکت از تهران ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن حرکت از تهران ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 14 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : آل سیزن

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز قشم ایر ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز قشم ایر ویژه اسفند زمستان 94 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 14 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : مارینم

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز تابان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز تابان ویژه اسفند زمستان 94 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 14 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : مارینم

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل ایکبال دلوکس با پرواز اطلس جت ورودی از تبریز 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل ایکبال دلوکس با پرواز اطلس جت ورودی از تبریز 94

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال پکیج:10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : ایکبال دلوکس

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 608 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل پارک بسفر ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل پارک بسفر ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن  94

پرواز از : تهران

هتل : پارک بسفر

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 1035 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل آوانتگارد با پرواز اطلس ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل آوانتگارد با پرواز اطلس ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن  94

پرواز از : تهران

هتل : آوانتگارد استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 918 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن ورودی از شیراز ویژه بهمن 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن ورودی از شیراز ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : آل سیزن 

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کریستال حرکت از تبریز با پرواز اطلس جت برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کریستال حرکت از تبریز با پرواز اطلس جت برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کریستال

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 833 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کریستال ورودی از تهران برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کریستال ورودی از تهران برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کریستال

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 833 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کروانسرای با پرواز تابان برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کروانسرای با پرواز تابان برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کروانسرای 

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 806 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل پارک بسفرورودی از تهران ویژه بهمن زمستان94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل پارک بسفرورودی از تهران ویژه بهمن زمستان94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن  94

پرواز از : تهران

هتل : پارک بسفر

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 1035 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل گلدن هیل با پرواز معراج ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل گلدن هیل با پرواز معراج ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : گلدن هیل

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل گلدن هیل با پرواز ترکیش ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل گلدن هیل با پرواز ترکیش ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : گلدن هیل

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز زاگرس ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز زاگرس ویژه بهمن زمستان 94

  تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : مارینم استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول برای هتل مارینم ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول برای هتل مارینم ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : مارینم

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن ورودی از تهران ویژه بهمن 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن حرکت از اصفهان ویژه دی 94

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : آل سیزن

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل دیاموند سیتی با پرواز ماهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل دیاموند سیتی با پرواز ماهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 25 دی 94

پرواز از : تهران

هتل : دیاموند سیتی

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 800 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کارلتن با پرواز معراج ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کارلتن با پرواز معراج ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کارلتن

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 617 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کارلتن با پرواز زاگرس ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کارلتن با پرواز زاگرس ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کارلتن استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 617 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل ایکبال دلوکس با پرواز ترکیش وبژه بهمن 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل ایکبال دلوکس با پرواز ترکیش وبژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : ایکبال

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 608 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل یورو پلازا با پرواز اطلس جت 3 شب و 4 روز ویژه بهمن 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل یورو پلازا با پرواز اطلس جت 3 شب و 4 روز ویژه بهمن  94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : یورو پلازا

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 779 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل لیون با پرواز معراج برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل لیون با پرواز معراج برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : لیون استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 806 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل آوانتگارد با پرواز ترکیش ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل آوانتگارد با پرواز ترکیش ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : آوانتگارد استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 918 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز ماهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل مارینم با پرواز ماهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : مارینم استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول برای هتل مارینم ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول برای هتل مارینم ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : مارینم

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل دیاموند سیتی ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل دیاموند سیتی ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 25 دی 94

پرواز از : تهران

هتل : دیاموند سیتی

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 800 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر با پرواز ماهان برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر با پرواز ماهان برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 25 دی 94

پرواز از : تهران

هتل : گرند جواهر

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 780 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل سنترال پالاس با پرواز زاگرس ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل سنترال پالاس با پرواز زاگرس ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : سنترال پالاس

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 887 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل کروانسرای با پرواز قشم ایر ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل کروانسرای با پرواز قشم ایر ویژه بهمن زمستان 94

  تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : کروانسرای

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 806 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل یورو پلازا با پرواز ترکیش 3 شب و 4 روز ویژه بهمن 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل یورو پلازا با پرواز ترکیش 3 شب و 4 روز ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : یورو پلازا

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 779 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل لیون ورودی از اصفهان برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل لیون ورودی از اصفهان برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : لیون استانبول

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 806 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : پارسیان کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 340 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر حرکت از تبریز برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل گرند جواهر حرکت از تبریز برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 25 دی 94

پرواز از : تهران

هتل : گرند جواهر

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 780 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...