تور لحظه آخری كيش هتل سیمرغ ورودی از اصفهان با پرواز قشم ایر ویژه فروردین 95

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سیمرغ ورودی از اصفهان با پرواز قشم ایر ویژه فروردین 95

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 4 اسفند 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سیمرغ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 280 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز ماهان ورودی از شیراز برای فروردین 95

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز ماهان ورودی از شیراز برای فروردین 95

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 4 اسفند 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گاردنیا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز کیش ایر ویژه فروردین نوروز 95

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز کیش ایر ویژه فروردین نوروز 95

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 4 اسفند 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گاردنیا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل جام جم با پرواز تابان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل جام جم با پرواز تابان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 24 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل جام جم

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل جام جم ورودی از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل جام جم ورودی از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 24 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل جام جم

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ ورودی از شیراز اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ ورودی از شیراز اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 24 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پانیذ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ حرکت از تبریز ویژه اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ حرکت از تبریز ویژه اسفند 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 24 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پانیذ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز ورودی از تبریز ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز ورودی از تبریز ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 24 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سان رایز

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز حرکت از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز حرکت از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 24 یهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سان رایز

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل صدف با پرواز ترکیش برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل صدف با پرواز ترکیش برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل صدف

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 400 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل آرامیس ورودی از مشهد ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل آرامیس ورودی از مشهد ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل آرامیس

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 390 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل آرامیس ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل آرامیس ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل آرامیس

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 390 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سارا با پرواز ماهان ورودی از تهران برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سارا با پرواز ماهان ورودی از تهران برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سارا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سارا ورودی از تبریز برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سارا ورودی از تبریز برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سارا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل آریان ورودی از شیراز برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل آریان ورودی از شیراز برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل آریان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل آریان ورودی از اصفهان برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل آریان ورودی از اصفهان برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل آریان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره مارینا پارک با پرواز تابان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره مارینا پارک با پرواز تابان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل مارینا پارک

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 730 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره مارینا پارک ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره مارینا پارک ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل مارینا پارک

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از: 730 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل داریوش ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل داریوش ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل داریوش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 495 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل داریوش ورودی از شیراز برای اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل داریوش ورودی از شیراز برای اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارمیس

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 495 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایگان ورودی از تبریز اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایگان ورودی از تبریز اسفند 94

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل 

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از 

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایگان ورودی از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایگان ورودی از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل شایگان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 450 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گراند کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 385 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش با پرواز معراج ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش با پرواز معراج ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گراند کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 385 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل شایان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 525 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایان با پرواز کیش ایر ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایان با پرواز کیش ایر ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 19 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل شایان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 525 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از شیراز اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از شیراز اسفند 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارسیان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 340 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از مشهد اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از مشهد اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارسیان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 340 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل ارم ورودی از شیراز اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل ارم ورودی از شیراز اسفند 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل ارم

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 305 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل ارم ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل ارم ورودی از تهران ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل ارم

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 305 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل اسپادنا ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل اسپادنا ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل اسپادنا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل اسپادنا با پرواز قشم ایر ویژه اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل اسپادنا با پرواز قشم ایر ویژه اسفند 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل اسپادنا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا حرکت از تهران ویژه اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا حرکت از تهران ویژه اسفند 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارمیدا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا ورودی از شیراز ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا ورودی از شیراز ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارمیدا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز ماهان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز ماهان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گاردنیا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز کیش ایر ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز کیش ایر ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 17 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گاردنیا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن حرکت از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل آل سیزن حرکت از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 14 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : آل سیزن

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 885 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری مشهد هتل اترک حرکت از تهران با پرواز تابان برای اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری مشهد هتل اترک حرکت از تهران با پرواز تابان برای اسفند 94

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 14 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : اترک مشهد

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 370 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 - 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره سیمرغ حرکت از تبریز برای اسفند 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره سیمرغ حرکت از تبریز برای اسفند 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 12 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سیمرغ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 280 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سیمرغ حرکت از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سیمرغ حرکت از اصفهان ویژه اسفند زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 12 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سیمرغ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 280 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره پارمیس با پرواز تابان برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره پارمیس با پرواز تابان برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارمیس

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 510 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره مارینا پارک با پرواز زاگرس ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره مارینا پارک با پرواز زاگرس ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل مارینا پارک

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 730 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل آریان حرکت از تهران برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل آریان حرکت از تهران برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل آریان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل آریان ورودی از شیراز با پرواز کیش ایر برای بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل آریان ورودی از شیراز با پرواز کیش ایر برای بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 10 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل آریان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل داریوش ورودی از شیراز ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل داریوش ورودی از شیراز ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل داریوش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 495 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل صدف ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل صدف ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل صدف

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 400 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایگان ورودی از مشهد ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایگان ورودی از مشهد ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل شایگان 

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 450 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گراند کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 385 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل 5 ستاره گراند کیش ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گراند کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 385 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایان با پرواز ایران ایر تور ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایان با پرواز ایران ایر تور ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل شایان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 525 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل شایان ورودی از تهران ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل شایان ورودی از تهران ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 8 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل شایان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 525 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری استانبول هتل سنترال پالاس با پرواز ایران ایر ورودی از تهران ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخریتور لحظه آخری استانبول هتل سنترال پالاس با پرواز ایران ایر ورودی از تهران ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 7 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : سنترال پالاس

خط هوایی : معراج - ماهان

شروع قيمت از : 887 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت همراه با صبحانه  ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور چهار فصل

تلفن تماس 42632 021

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل ایران ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل ایران ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل ایران

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل ایران ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل ایران ورودی از اصفهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل ایران

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن  94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارمیدا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارمیدا ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارمیدا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز آسمان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز آسمان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گاردنیا

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز کیش ایر ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل گاردنیا با پرواز کیش ایر ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

تاريخ ارسال پكيج : 6 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل گاردنیا کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 345 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل ارم ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل ارم ورودی از شیراز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل ارم کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 305 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل ارم با پرواز ماهان ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل ارم با پرواز ماهان ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : ارم کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 305 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پارسیان ورودی از تبریز ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

  تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پارسیان

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 340 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سورینت مریم حرکت از شیراز ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سورینت مریم حرکت از شیراز ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : سورینت مریم کیش 

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 615 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سورینت مریم ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سورینت مریم ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : سورینت مریم کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 615 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل جام جم ورودی از تهران ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل جام جم ورودی از تهران ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 5 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل جام جم کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل جام جم ویژه بهمن زمستان 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل جام جم ویژه بهمن زمستان 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : جام جم کیش

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 300 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز ورودی از اصفهان ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سان رایز

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز ورودی از مشهد ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل سان رایز ورودی از مشهد ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل سان رایز

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ ورودی از تهران ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ ورودی از تهران ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 1 بهمن 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پانیذ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور سالی گشت

تلفن تماس 88452588 - 021

 

ادامه مطلب...

تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ حرکت از تبریز ویژه بهمن 94

تور لحظه آخری | تور لحظه آخری كيش هتل پانیذ حرکت از تبریز ویژه بهمن 94

 

 

 

 

 

 تاريخ ارسال پكيج : 30 دی 94

پرواز از : تهران

هتل : هتل پانیذ

خط هوایی : کیش ایر - زاگرس

شروع قيمت از : 295 هزار تومان

خدمات بسته سفر : بليط رفت و برگشت ، اقامت ، استقبال فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری

توضيحات سفر : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور : چهارفصل

تلفن تماس 42632 - 021

 

ادامه مطلب...